Firemné správy

Hotová dodávka PC foriem do našej servisnej továrne

2021-10-11

Ako profesionálny výrobca PC foriem poskytujeme servis miestnej továrni na betónové prefabrikáty už viac ako 10 rokov. Dodávame hlavne formu na schodisko, formu na laminované dosky, formu na vnútornú a vonkajšiu stenu, formu na balkón, formu na trám a stĺp, formu na rúrku, formu na okno a formu na sendvičovú stenu.

Dnes sa pozrime na naše produkty a uvidíme, ako slúžia továrni na výrobu prefabrikátov

Časť 1, toto je forma na schodisko, Po príchode do továrne na PC je možné vložené časti schodov zbierať v dávkach po uvedení do prevádzky a inštalácii a injektáži.

Časť 2. toto je forma na vnútornú a vonkajšiu stenu. Po upevnení skrutkami na lisovacom stole je možné ho vyrábať sériovo.