Priemyselné správy

Čo je obrábanie?

2021-07-19

Existujú tri hlavné procesy obrábania sústruženie,vŕtanieafrézovanie. Other operations falling into miscellaneous categories include shaping, planing, boring,protahovaniea pílenie.

 

1.Sústružnícke operácie sú operácie, ktoré otáčajú obrobok as the primary method of moving metal against the cutting tool. Lathes are the principal machine tool used in sústruženie.

 

2. Milling operations are operations in which the cutting tool rotates to bring cutting edges to bear against the obrobok. Milling machines are the principal machine tool used in frézovanie.

 

3. Drilling operations are operations in which holes are produced or refined by bringing a rotating cutter with cutting edges at the lower extremity into contact with the obrobok. Drilling operations are done primarily in drill presses but sometimes on lathes or mills.

 

4. Rôzne operácie sú operácie, ktoré v prísnom slova zmysle nemusia byť strojové operácie, pretože nemusia byťpilinyvýrobné operácie, ale tieto operácie sa vykonávajú na typickom obrábacom stroji.Leštenie is an example of a miscellaneous operation. Leštenie produces no piliny but can be performed at a lathe, mill, or drill press.