Priemyselné správy

Bezpečnostné opatrenia pre skrutky do očí

2021-07-12

Opatrenia pri používaníočné skrutky:


1. Užívateľ musí byť pred použitím vyškolený, aby mohol správne používať výrobok a zaistiť bezpečnosť;


2. Pri rôznych príležitostiach a scenároch aplikácie vyberte správny typ, stupeň a dĺžku očných skrutiek;


3. Pred použitím starostlivo skontrolujte, či nie je poškodený, prípadne ho vymeňte.


4. Otáčajte, kým nebude tesne priliehať k nosnému povrchu, a nie je dovolené používať nástroje na dotiahnutie;


5. Pri rôznych typoch skrutiek so zdvíhacím okom by mal byť smer zdvíhania v rozsahu smeru sily;


6. Ak sa počas používania zistí, že opotrebovanie presahuje 10% priemeru rozhrania, musí sa zastaviť. Ak ho budete nútene používať, pravdepodobne dôjde k bezpečnostným nehodám.