Priemyselné správy

Tlaková forma izolačnej dosky

2021-03-22

Lisovacie formy izolačnej dosky sú pripravené na odoslanie. Je to novo vyvinutá forma izolačných dosiek vybavená pružinami na udržanie nastavenia hrúbky dosiek. Široko sa používajú na výrobu všetkých druhov izolácií vonkajších stien. Výhody lisovacej dosky sú v tom, že môžu byť superponované dohromady a tvarovať pruhované dosky rôznych veľkostí, čo šetrí čas, prácu a náklady. Okrem lisovanej izolačnej dosky dodávame aj ďalšie formy, ako sú formy na obklady, schody, laminovacie formy atď.