Naše osvedčenie

CERTIFIKÁT ISO9001

S potešením oznamujeme, že spoločnosť QINGDAO ZHANHUA METAL PRODUCTS CO., LTD úspešne dokončila komplexný recertifikačný audit ISO 9001: 2015. Audit, ktorý sa vykonáva každý rok, bol úspešne ukončený bez zistenia nezhôd.

Počas auditu boli procesy riadenia zaistenia kvality spoločnosti ZhanHua pod drobnohľadom. Registrácia ISO je intenzívny proces, ktorý nie je ľahké dosiahnuť ani udržať. Ďakujeme všetkým zamestnancom spoločnosti ZhanHua, ktorí sa usilovne usilovali o zabezpečenie úspešného výsledku.

Naše systémy riadenia kvality a organizačné štruktúry boli skontrolované spoločnosťou QMS International, popredným certifikačným orgánom ISO, ktorý sa už viac ako 15 rokov špecializuje na kvalitu a bezpečnosť širokej škály priemyselných odvetví, výrobkov, procesov a systémov.